Achievement

UG ACADEMIC ACHIEVEMENTS

B.Sc Mathematics

BATCH

PASS %

TOTAL RANKS

NAME

RANK

2017-2020

100%

-

-

-

2016–2019

95.13%

-

-

-

2015–2018

99.57%

-

-

-

2014–2017

95.57%

5

B.HEMASRI

5

V.LAVANYA

7

T.MANJUKA

10

M.SASIKALA

13

S.KAYALVIZHI

13

2013–2016

91.39%

1

S.SHANMUGA PRIYA

1

2012–2015

93.88%

1

S.SUGANTHENI

7

2011–2014

96%

1

D.KALAIVANI

7

2010–2013

87.33%

1

M.PRAVINA

18

2009–2012

97%

-

-

-

2008–2011

100%

4

M. SHIVA SHREE

4

C. FABIYANA

10

S. LAVANYA

12

S. RAMYA

12

2007–2010

87.27%

1

N. SHIVA RANJANI

1

2006–2009

81%

1

V. SRIVIDHYA

15

PG ACADEMIC ACHIEVEMENTS

M.Sc Mathamatics

BATCH

PASS %

TOTAL RANKS

NAME

RANK

2018-2020

100%

-

-

-

2017-2019

94.29%

2

V. LAVANYA

05

C.JEYABHARATHI

15

2016–2018

89.09%

-

-

-

2015–2017

98.55%

1

G.MANOSIYA

9

2014–2016

97.56%

1

M.PRAVINA

11

2013–2015

97.83%

2

R.TAMILARASI

8

S.SWARNALATHA

14

2012–2014

95.15%

-

-

-

2011–2013

96.43%

1

G.REVATHI

9

2010–2012

100%

2

S.DHIVYA

2

S.SUGUNA

5

2009–2011

100%

1

B.ARTHI

10

2008–2010

100%

2

P. SUBHALAKSHMI

4

J. NISHA BANU

16

2007–2009

100%

3

S. SATHYA

2

P. GAJAPRIYA

4

K. SUGANTHI

16